Legaliseret oversættelse

Oversættelse

Legaliseret oversættelse

Tolkning

Transskribering

Korrekturlæsning

Attester og dokumenter, der skal stemples og bekræftes af en registreret translatør

Vielsesattester, dåbsattester, skilsmissebevillinger, straffeattester, navneattester, samt eksamensbeviser. Testamenter, visum, kørekort, pas, købsaftaler, salgsaftaler, andre former for kontrakter og ansættelseskontrakter etc.

Hvem er det, der bekræfter dokumenterne?

Bekræftede oversættelser må kun udføres af registrerede translatører, som kan bekræfte oversættelser til eller fra det sprog, som vedkommende er beskikket i. Translatøren bekræfter med sin underskrift og stempel, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Vi garanterer dig en registeret translatør der er højtuddannet og professionel inden for oversættelse mellem dansk og et fremmedsprog.

Ved juridiske tekster kan der desuden være behov for, at få den legaliserede oversættelse stemplet hos Dansk Erhverv eller en notar, påtegnet med en Apostille hos Udenrigsministeriet samt evt. på det pågældende lands ambassade.

Hvornår bruges de dokumenter, vi bekræfter?

En bekræftet eller legaliseret oversættelse bruges ved retssager. Når du skal giftes både her og i udlandet, eller hvis du skal ansøge om optagelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Hvis du skal rejse og ansøge om visum eller arbejde i udlandet. Ved ansøgning om familiesammenføring, arbejdstilladelse og opholdstilladelse. Andre officielle sammenhænge som f.eks. dødsfald, skilsmisse, børnesager og familiesager. Køb og salg af virksomhed i udlandet, bolig og erhverv, kontrakter og ansættelseskontrakter etc.

Hvorfor skal dokumenterne bekræftes?

For at gøre dokumenterne/attesterne retsgyldige både her og i udlandet. Med en beskikket translatør kan vi forsyne oversættelserne med en bekræftelsespåtegning og translatørstempel, hvilket giver dig en garanti for, at oversættelserne bliver retsgyldige både her og i udlandet.

Ønsker du hjælp til hele proceduren?

Vi hjælper dig med oversættelse, stempling hos de forskellige instanser og påsætning af Apostille hos Udenrigsministeriet. Uanset om det skal sendes med posten og/eller elektronisk.

Vi har altid en freelancer på standby - klar til at løse en opgave.

Skal vi også hjælpe dig?

+45 26 74 53 00  /  be@becommunication.dk

BE communication

Besøg os

Skibbrogade 11, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 26 74 53 00
CVR: DK32426506

Quick links

Om os

Sprog

Priser

Kontakt