Priser

Prisen for oversættelse, legaliseret oversættelse, korrekturlæsning, transskribering og tolkning afhænger af:

Sprogkombination, tekstlængde, sværhedsgrad og leveringstid, format, redigeringsarbejde og opsætningsarbejde i forbindelse med InDesign, CMS, FTP-server osv.

Særlige takster ved:

  • Tekster under 200 ord (fast pris kr. 400 ekskl. moms.)
  • Hasteopgaver
  • Weekender, ferie, helligdage
  • Korrektur af ekstern/anden oversætter
  • Legaliseret oversættelse (her skal der påregnes stempel og postforsendelse og i nogle tilfælde stempel hos Dansk Erhverv eller notar og Apostille-påtegning hos Udenrigsministeriet)
  • Tolkning (her skal påregnes forskellige tolketakster, alt efter hvilken form for tolk der ønskes + kørsel, samt forplejning)
  • Transskribering (her tages højde for den lydkvalitet, vi modtager, dialekt mv. antal respondenter/interviewere, hvilket sprog, ønsket filformat, leveringstid og -måde, tidskoder mv. samt ved særlige krav eller ønsker (timepris)
  • Korrekturlæsning (timepris)
  • DTP-opsætning af layout (timepris)

Vores tolke har tre forskellige timepristakster, alt efter hvilken kvalifikation og faggruppe du efterspørger, og her skal du altid påregne kørsel samt forplejning, alt efter opgavens art.

Ved legaliseret oversættelse, skal du påregne stempelafgifter samt postforsendelse af dokumenterne. Vi kan for det meste udføre en oversættelse ud fra kopier, alt efter opgavens art. Det billigste og hurtigste for dig er at aflevere teksten i Word-format eller redigerbar PDF.

Korrektur og transskribering takseres ud fra en timepris.

Oversættelsesopgaver takseres pr. ord, men vi tager altid højde for gentagelser og ordantal. Jo større opgaven er, jo mindre ordpris – jo mindre opgaven er, jo større ordpris. Nogle ordpriser kan i særlige tilfælde være højere end andre, eksempelvis grønlandsk, færøsk, finsk og islandsk.

Vi har altid en freelancer på standby - klar til at løse en opgave.

Skal vi også hjælpe dig?

+45 26 74 53 00  /  be@becommunication.dk

BE communication

Besøg os

Skibbrogade 11, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 26 74 53 00
CVR: DK32426506

Quick links

Om os

Sprog

Priser

Kontakt