GDPR

 

GDPR – BE communication

Persondataforordningen af 25. maj 2018

Når du godkender eller køber en ydelse hos BE communication.

Det drejer sig om de oplysninger, du videregiver til BE communication i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, som bruges til fakturering mm., og som vil indgå i løsningen af opgaven/ordren.

Når du godkender eller køber en ydelse hos BE communication, accepterer du, at BE communication bruger de ovennævnte oplysninger i forbindelse med løsningen af opgaven/ordren.

I Persondataforordningen skelnes der mellem personfølsomme oplysninger og andre oplysninger.

Du accepterer desuden, at BE communication fungerer som formidler og derved benytter leverandører, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, som kan modtage personfølsomme oplysninger, der er nødvendige for opgavens/ordrens udførelse. Det gælder især oversættelse af legaliserede dokumenter (attester), kontrakter, CV, ansættelsespapirer etc.

Medmindre andet er aftalt, accepterer du, at både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger udveksles via ikke-krypterede e-mails og deling via Dropbox til BE communications leverandører/medarbejdere og samarbejdspartnere. BE communication er dog IKKE ansvarlig for, at disse tredjeparter overholder persondataforordningen.

For de personfølsomme oplysninger kan der være særskilte meget skrappe krav bl.a. i form af særskilt samtykke. Derfor garanterer BE communication følgende:

Vi opbevarer dine (kundens) oplysninger fortroligt og med tavshedspligt.

Vi vil efter endt opgaveløsning opbevare mailveksling sikkert og fortroligt.

Filer

Efter endt opgaveløsning og betaling af faktura vil filerne blive slettet fra BE communications arbejdscomputer. De filer, du deler f.eks. via Dropbox, skal du selv sørge for at slette eller slette BE communications adgang til din Dropbox.

De filer, BE communication deler med den leverandør eller de samarbejdspartnere, som udfører opgaven/ordren, kan være gemt i op til 3 år hos den pågældende leverandør, især når det gælder termlister og databaser, som i fremtiden skal bruges til udførelse af opgave/ordre for selvsamme kunde. Hvis I beder om, at filerne IKKE gemmes, sletter vi filerne med det samme, både på computer og Dropbox.

Du kan til hver en tid få oplysninger om, hvilke oplysninger BE communication har liggende om dig, lige som du kan benytte dig af retten til at blive glemt, dvs. bede BE communication slette alle oplysninger om dig, undtaget de oplysninger, som er brugt til tidligere fakturering – disse er omfattet af regnskabslovgivningen.

Vilkår og ansvarsfraskrivelse

www.becommunication.dk drives og stilles til rådighed af BE communication.

BE communication arbejder med de nyeste og mest almindelige Tool programmer og holder sig opdateret (Office pakken og andre Tool programmer).

BE communication tilbyder ydelser vedrørende oversættelser, legaliseret oversættelser, korrekturlæsning af eksisterende tekster, tilretning og revision af eksisterende tekster, transskribering af lyd til tekst og tolkning på de mest gængse sprog.

Sprogligt arbejde udføres af sprogligt uddannede specialister. BE communication fungerer kun som formidler mellem kunder og leverandører. Vi sender opgaven videre til vores leverandører, som er moders-målsoversættere, beskikkede translatører, som er optaget i Dansk Erhvervs database, tolke, korrekturlæsere og transkribenter.

Alle vores leverandører er specialister og bliver udvalgt efter særlige kriterier. De vælges ud fra minimum 5 års erfaring med erhvervskunder, yderligere sproglige uddannelser, modersmål, it-erfaring med oversættelsesprogrammer og -værktøjer, f.eks. TRADOS STUDIO. BE communication leverer altid det sprog, kunden har bestilt. Kunden kan være sikker på, at oversættelsen kommer på det bestilte sprog.

Alle vores leverandører arbejder som selvstændige (eget CVR), og BE communication påtager sig intet ansvar for fejl fra selvstændige leverandørers side. Kunderne har mulighed for at sende oversat tekst retur efter opsætning i deres brochurer, hjemmesider, manualer eller lignende materialer.

BE communication kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske fejl, sproglige fejl eller mangler, herunder tab af data (tekst eller forkerte orddelinger), som tredjemand (f.eks. grafiker, webmaster) har lavet, hvis tredjemand har bearbejdet teksten på egen hånd, efter BE communication har leveret teksten til kunden.

BE communication og vores udvalgte leverandører behandler opgaven fortroligt. Alle fortrolige oplysninger er underlagt tavshedspligt. Leverandøren har tavshedspligt med hensyn til alt, leverandøren erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde som oversætter, beskikket translatør, tolk eller transkribent, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur må bringes til pårørendes eller tredjemands kendskab, f.eks. ved uspecificerede spørgsmål med hensyn til oversættelsen. Denne tavshedspligt er også gældende efter afsluttet oversættelse.

Vores leverandører er bekendt med Markedsføringslovens § 10, i henhold til hvilken misbrug af virksomhedens erhvervshemmeligheder er forbudt. BE communication er ikke ansvarlig ved datatab, hvis modtagne filer er mistænkelige, eller hvis sendte filer er skadelige, f.eks. med virus, trojaner eller lign.

Informationer på BE communications hjemmeside, www.becommunication.dk, skal først og fremmest tjene til at give et kortfattet overblik af vores ydelser. Informationerne er ikke fuldt dækkende. Der lægges vægt på, at informationerne er kortfattede.

Kontakt venligst BE communication for at få yderligere oplysninger og indhente et tilbud.

www.becommunication.dk indeholder links til andre hjemmesider, bl.a. under referencer, der drives af andre erhvervsdrivende.

BE communication fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af deres hjemmesider. Menupunkterne fra www.becommunication.dk fungerer kun som opslagsværk med faktuel information om vores serviceydelser.

Vi har altid en freelancer på standby - klar til at løse en opgave.

Skal vi også hjælpe dig?

+45 26 74 53 00  /  be@becommunication.dk

BE communication

Besøg os

Skibbrogade 11, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 26 74 53 00
CVR: DK32426506

Quick links

Om os

Sprog

Priser

Kontakt