Sådan arbejder vi for dig

Vores effektive arbejdsproces (BE communication)

Når du som kunde vælger at benytte os (BE communication) som leverandør af:

 • oversættelser
 • korrektur
 • og/eller eventuel tilretning af eksisterende tekst
 • oversættelse og stempling af juridiske dokumenter
 • transskribering af lyd til tekst
 • tolkeydelser

Har du følgende fordele:

Kvalitetskontrol af kildetekst

Sådan gør du din kildetekst oversættelsesklar

– lad os tjekke kvaliteten af den kildetekst, du skal have oversat. Jo mere korrekt kildeteksten er, desto bedre bliver oversættelsen. (mod ekstrabetaling).

Hvis din kildetekst er maskinoversat

Der findes mange oversættelsesværktøjer på markedet, og udviklingen inden for dette område skrider konstant frem, derfor oplever vi også flere og flere maskinoversættelser. Selvom maskinoversættelsesteknologien er blevet betydeligt forbedret takket være avancerede modeller, har den stadig nogle ulemper:

 • maskinoversættelse kan have svært ved at forstå konteksten og nuancerne i sproget, hvilket kan føre til fejlfortolkninger og upræcise oversættelser.
 • maskinoversættelse kan have svært ved at bevare kulturelle nuancer og tilpasse sig regionale eller kulturelle variationer i sprogbrug.
 • maskinoversættelse kan støde på udfordringer ved oversættelse af idiomer, slang og udtryk, hvilket kan føre til misforståelser eller upræcise oversættelser.
 • maskinoversættelse er baseret på mønstre i de data, den er trænet på, og den har ikke evnen til at lære af erfaring eller kontinuerlig interaktion som menneskelige oversættere.
 • maskinoversættelse har svært ved at levere kreative oversættelser og mangler den dybere kontekstforståelse, som menneskelige oversættere besidder.
 • maskinoversættelse kan have svært ved at håndtere flertydige udtryk, hvilket kan føre til forkerte tolkninger og oversættelser.
 • kvaliteten af maskinoversættelser er i høj grad afhængig af den mængde og kvalitet af de data, der er blevet brugt til at træne modellen. Manglende dækning af alle sprog og specialiserede emner kan påvirke præstationen.

Behov for Revision: Maskinoversættelser kræver derfor ofte sprogkyndig menneskelig revision, for at sikre nøjagtighed og sammenhæng, hvilket kan forlænge processen og være tidsforlængende. Selvom maskinoversættelse har vist sig nyttig i mange sammenhænge, er det vigtigt at være opmærksom på disse ulemper og vurdere, om de passer til de specifikke krav og kvalitetsstandarder i dit pågældende oversættelsesprojekt.

Tekstformat – spar tid og gør processen lettere

– som kunde kan du spare penge, hvis du leverer dit materiale i kendte formater, som f.eks. Excel, Word, PDF, InDesign-filer i både *.inx-format og *. idml-format.

– andre dokumenter, som f.eks. billedfiler, scannede filer, kan være vanskelige eller i værste fald umulige at redigere i, og det kan betyde ekstra betaling, da hele dokumentet skal skrives om.

– jo flere links, billeder og termer, vi får tilsendt sammen med dokumentet, jo bedre bliver kvaliteten i forhold til at ramme virksomhedens kultur og sprog. Send derfor gerne links, billeder og sprogtermer/lister med.

Vi udarbejder gerne en termliste mod ekstrabetaling.

Vi anbefaler at du (kunden) eller dine kolleger og samarbejdspartnere i rimeligt omfang bør stå til rådighed og være villig til at besvare opklarende spørgsmål til udgangsteksten efter anmodning fra os (BE communication) og vores leverandør.

Leveringstid – optimere din tidsstyring og få overblik

– fortæl os, hvornår du skal have teksten retur.

På den måde kan vi bedre planlægge vores arbejdsgange og overholde din deadline, især hvis den oversatte tekst skal leveres videre til andre i processen.

Større opgaver – tidlig kommunikation giver tryghed

– er der tale om en større mængde tekst, er det hensigtsmæssigt at henvende dig i god tid.

Når vi har god tid til at definere tidsramme, implementere eventuelle betingelser for ændringer eller tilføjelser til projektet, afstemme dine og vores forventninger, er det vigtigt for os (BE communication) at sikre dig en tydelig og klar kommunikativ information om opgaveprocessen.

Det betyder at vi vil:

 • besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer
 • dele relevant tidligere succesfulde opgaveprocesser med dig
 • give dig regelmæssige opdateringer
 • informere dig om eventuelle ændringer eller forsinkelser.
 • give dig tydelig information om opgaveprocessen, herunder tidsrammer, ressourcer og eventuelle trin i projektet.
 • understrege vigtigheden af sikkerhed og fortrolighed for at beskytte dine oplysninger.

Foruden projektstyrelse, oversættelse og korrektur udfører vi (BE communication), også manuel kvalitetskontrol, der bliver foretaget af de fagfolk som er tilknyttet din opgave ( sprogkyndige oversættere/korrekturlæsere).

Selvom vi benytter gode oversætterværktøjer, såsom SDL Trados Studio: En professionel oversættelsesplatform, der anvender computerstøttet oversættelse (CAT) og har funktioner til projektstyring og samarbejde og MemoQ: Et CAT-værktøj, der hjælper oversætterne med at arbejde mere effektivt ved at organisere og genbruge dine tidligere oversatte tekster, så kan der altid opstå spørgsmål og rettelser undervejs. Det kan være de termer der benyttes skal ændres, forbedres.

Ved at tage højde for alle disse opgaveprocesser, er vores erfaring fra samarbejdet med tidligere kunder, at vi på den måde kan opbygge en stærk følelse af tryghed og tillid imellem os (BE communication) og dig. Hvilket kan betyde at du kommer igen og hermed bliver en fast kunde. Og det siger vi ikke nej til!

Små korte tekster – dette bør du tage højde for

– vi har kapacitet og fagfolk der klarer disse opgaver

Du skal dog være opmærksom på, at en tekst er under 200 ord, har en mindstepris på kr. 400 ex. moms. Det sikrer os en bæredygtig og retfærdig kompensation for vores ekspertise, tid og ressourcer og derved en tilfredsstillende aftale mellem dig og os (BE communication og vores leverandører).

Saml flere sprog – få en jævn og ensrettet kvalitet

– du kan optimere dine ressourcer og få et større overblik ved at samle flere sprog, og sende det hele til os på én gang. Det betyder også at du modtager en ensartet kvalitet.

Hasteopgaver – ekstra gebyr pålægges

Vi har alle lysten til at arbejde hurtigt og effektivt, for at hjælpe dig i disse situationer, og da en hasteopgave som regel indebærer en øjeblikkelig reaktion og prioritering af vores ressourcer, en ekstra indsats og organisatorisk justering for at imødekomme din tidsramme, pålægges et hastegebyr, hvis opgaven skal løses inden for meget kort tid.

Op til en weekend, ferier og på helligdage kan der ligeledes pålægges et ekstra gebyr.

Tilbud og overslag – din accept pr. mail

De fleste af vores kunder kommunikerer via e-mailen: be@becommunication.dk eller vores tilbudsformular på hjemmesiden.

– når vi sender dig et overslag (det foregår typisk via mailkorrespondance), er det et skøn over, hvad opgaven vil koste dig som kunde, og det er afgivet skriftligt uden binding for os (BE communication) eller dig.

– overslaget er afgivet af os (BE communication) og har, medmindre andet er anført deri, en gyldighed på én måned fra den dato, det er dateret.

– ændringer i det eksisterende overslag skal være skriftlig for at være bindende for (os) BE communication og dig som kunde. Det ændrede overslag skal derefter betragtes som et nyt, og det oprindelige overslag vil derfor ikke længere være gyldigt.

– ændringer til overslaget kan være at du som kunde tilfører mere tekst, mindre tekst end først antaget. Det kan også være opgaven tilføres flere sprog. Det ændrer pris og leveringstid. Derfor kan der være flere ændringer undervejs, før det endelige tilbud accepteres.

Ved din (kundens) mundtlige eller skriftlige accept af et tilbud udgør dette et aftalegrundlag imellem dig (kunden) og os (BE communication).

Opgavehåndtering – så går vi igang

Efter indgåelse af aftale sender vi (BE communication) teksten/dokumentet til særligt udvalgt professionelle modersmålsoversættere eller beskikkede translatører, som er optaget i Dansk Erhvervs database, korrekturlæsere, transskribenter, politiregistrerede tolke eller simultantolke, som derefter går i gang med opgaven.

Vi (BE communication) garanterer følgende:

 • leverandøren er modersmålsoversætter eller beskikket translatør, som er optaget i Dansk Erhvervs database, korrekturlæser, transskribent, politiregistreret tolk eller simultantolk
 • leverandøren har en højere formel sproglig uddannelse / tit og ofte flere sprog
 • leverandøren har været professionel dokumenteret oversætter eller beskikket translatør, korrekturlæser, transskribent, politiregistreret tolk eller simultantolk i mere end 5 år
 • leverandørerne har forskellige faglige baggrunde, så der kan tages højde for særlige ekspertiseområder i forhold til produkt, emne og behov

Vi (BE communication) garanterer, at leverandøren, når denne modtager dokumentet (teksten, lydfilen).:

 • gennemgår teksten (dokumentet, lydfilen) professionelt
 • sprogbehandler teksten/lyden, så den fremstår optimalt på det nye sprog
 • sprogbehandler det eksisterende sprog, når det gælder korrektur og tilretning af eksisterende tekst og lydfiler
 • afleverer den oversatte tekst (eksisterende tekst, når det gælder korrektur og tilretning af eksisterende tekst og lydfiler) i et layout, der ligger så tæt på originalteksten som muligt.

Medmindre der er specielle ønsker. 

Fortrolighed – vi garanterer dig

– vi (BE communication) behandler dit (kundens) materiale og andre oplysninger i relation hertil strengt fortroligt, men har retten til at videregive disse til de medarbejdere, leverandører eller eksterne samarbejdspartnere, som skal udføre opgaven.

– det påhviler os (BE communication) at sikre, at medarbejdere, leverandører og eksterne samarbejdspartnere er pålagt tilsvarende fortrolighedsforpligtelse.

Har du et ønske om, at der skal tages specielle forholdsregler af fortrolighedsmæssig karakter, skal du (kunden) meddele os (BE communication) dette i skriftlig form senest i forbindelse med din (kundens) ordreafgivelse. 

Leveringstid og form

– medmindre andet er aftalt mellem dig (kunden) og os (BE communication), eller hvis der er tale om store datamængder, vil levering ske via e-mail. Er der tale om større datamængder, kan det foregå via Dropbox eller eventuelt WeTransfer/Filemail. Ved levering pr. post har levering fundet sted, når den færdige ordre er afsendt. 

– hvis vi (BE communication vurderer), at levering ikke kan ske til aftalt tid, eller at forsinkelse må anses for sandsynlig, skal vi (BE communication) straks give dig (kunden) meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt angive nyt tidspunkt for, hvornår ny levering forventes at kunne finde sted. 

Hvis forsinkelse skyldes forhold uden for vores (BE communications) kontrol, eller forsinkelse skyldes dine (kundens) forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

Vi har altid en freelancer på standby - klar til at løse en opgave.

Skal vi også hjælpe dig?

+45 26 74 53 00  /  be@becommunication.dk

BE communication

Besøg os

Skibbrogade 11, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 26 74 53 00
CVR: DK32426506

Quick links

Om os

Sprog

Priser

Kontakt

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere uddybning om de emner, vi deler?

Tilmeld dig nu og udvid din viden!