Varför ska du låta andra läsa korrektur?

Ju mer du arbetar med texten desto svårare är det att se objektivt på den. De flesta mister överblicken och förmågan att själv se även de mest uppenbara felen – det bästa är då att låta någon annan ta över.

Språkrevision och korrekturläsning av originaltexter

En professionell korrekturläsare går igenom och korrigerar hela texten.

Vi hittar de grammatiska fel, stavfel och skrivfel som kan finnas. På så sätt försäkrar du dig om att texten är felfri och språkligt korrekt.

Vi levererar alltid ett dokument med alla korrigeringar tillsammans med kommentarer för godkännande. Vill du hellre ha ett dokument med korrigeringarna implementerade direkt kan vi ordna det också.

Extra genomläsning utförd av en professionell översättare

När din text har satts in i ett färdigt dokument (exempelvis PDF, InDesign, Photoshop, på en hemsida etc.), kan det vara en god idé att få texten genomläst en extra gång.

Det kan uppstå skrivfel under insättningen och om texten har satts in på ett främmande språk kan det dessutom uppstå fel i avstavningen. Därför är det en fördel om en modersmålsöversättare läser igenom texten. På så sätt uppnår du bästa möjliga kvalitet och försäkrar dig om att språket är korrekt.

När din text är korrekt och felfri – signalerar det professionalism och kvalitet.

Det är en liten investering – men kanske den viktigaste och avgörande faktorn som gör att kunden väljer just dig istället för dina konkurrenter

    • BE Communication © 2007-2019
    • Bjerggade 2
    • DK-6200 Aabenraa
    • Mob.: (+45) 26 74 53 00
    • CVR/UST: DK32426506