Priset på översättning beror på:

Språkkombination, textens längd, svårighetsgrad, leveranstid, format och redigeringsarbete samt layoutarbete i samband med InDesign, CMS, FTP-server etc.

Priset på textförfattande, tolkning och auktoriserad översättning beror på:

Språkkombination, textens längd, svårighetsgrad och leveranstid.

Särskilda taxor:

· Texter under 200 ord
· Brådskande uppdrag
· Korrektur av extern/annan översättare
· Auktoriserad översättning (tillägg för bestyrkning och postleverans)
· Tolkning (tillägg för olika tolktaxor, transport och förtäring)
· Textförfattande (timpris)

Vi brinner för att ge dig absolut högsta kvalitet och service. Vi är inte nöjda förrän du är det!

Textförfattaren kontaktar dig alltid för ett oförpliktigande samtal där ni tillsammans definierar målgruppen.

Tolkar har egna taxor och du ska alltid räkna in transport och förtäring, beroende på uppdragets art.

Vid auktoriserad översättning ska dessutom bestyrkningsavgift samt leverans av originaldokumentet räknas med i priset. Oftast kan vi dock utföra översättningen utifrån kopior, beroende på uppdragets art.

Billigast och enklast blir det för dig om du levererar originaltexten i Word-format.

Vad du kan göra innan leverering:

Ju bättre och mer genomarbetad originaltexten är, desto bättre blir översättningen.

Vi levererar alltid den översatta texten i en layout, som ligger så nära originaltextens som möjligt – såvida du inte har speciella önskemål. Våra erfarna översättare kommer naturligtvis alltid att språkbehandla din text, så att den blir optimal på det nya språket.

Vi erbjuder alltid extra korrektur efter utfört uppdrag, om du själv har satt in texten i PDF, på hemsida eller liknande.


Våra priser är mycket rimliga och konkurrenskraftiga.Vi brinner för att ge dig absolut högsta kvalitet och service. Vi är inte nöjda förrän du är det!

Kontakta oss och berätta om ditt projekt – vi ger dig ett bra och oförpliktigande erbjudande

    • BE Communication © 2007-2019
    • Bjerggade 2
    • DK-6200 Aabenraa
    • Mob.: (+45) 26 74 53 00
    • CVR/UST: DK32426506