Attester, der skal stemples og bekræftes af en registreret translatør

Som f.eks. vielsesattester, dåbsattester, skilsmissebevillinger, straffeattester, navneattester samt eksamensbeviser etc.

Hvornår bruges de dokumenter, vi bekræfter?

En bekræftet eller legaliseret oversættelse bruges ved retssager, når du skal giftes både her og i udlandet, hvis du skal ansøge om optagelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution og i andre officielle sammenhænge.

Hvem er det, der bekræfter dokumenterne?

Bekræftede oversættelser må kun udføres af beskikkede translatører, som kan bekræfte oversættelser til eller fra det sprog, som vedkommende er beskikket i. Translatøren bekræfter med sin underskrift og stempel, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Ved juridiske tekster kan der desuden være behov for, at få den legaliserede oversættelse påtegnet med en Apostille hos Udenrigsministeriet og i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen samt evt. på det pågældende lands ambassade.

Hvorfor skal de bekræftes?

For at gøre dokumenterne/attesterne retsgyldige både her og i udlandet. Med en beskikket translatør kan vi forsyne oversættelserne med en bekræftelsespåtegning og translatørstempel, hvilket giver dig en garanti for, at oversættelserne bliver retsgyldige både her og i udlandet.

Vi bruger udelukkende beskikkede translatører som er optaget i Dansk Erhverv, kun derved opnår du den bedste kvalitet.

Translatørstemplet er din garanti for og bekræftelse af, at oversættelsen er i overensstemmelse med udgangsteksten

    • BE Communication © 2007-2019
    • Bjerggade 2
    • DK-6200 Aabenraa
    • Mob.: (+45) 26 74 53 00
    • CVR/UST: DK32426506