Auktoriserad översättning och bekräftelse av dokument

Såsom vigselbevis, dopattester, skilsmässobevis, straffattester, personbevis etc.

När används de dokument som vi bekräftar?

En bekräftad eller auktoriserad översättning används vid rättsfall, när du skall gifta dig utomlands, om du skall söka utbildningsplats på en utländsk utbildningsinstitution och i andra officiella sammanhang.

Vem bekräftar dokumenten?

Bekräftade översättningar får endast utföras av statsauktoriserade translatorer, som kan bekräfta översättningar till eller från det språk som vidkommande är auktoriserad i. Translatorn bekräftar med sin underskrift och stämpel, att översättningen är en fullständig och exakt återgivning av källtexten. Vid juridiska texter kan det dessutom finnas behov av att få den auktoriserade översättningen legaliserad hos Utrikesministeriet och i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen samt eventuellt på det aktuella landets ambassad.

Varför skall de bekräftas?

För att göra dokumenten/attesten rättsgiltiga både här och utomlands.
Med en auktoriserad translator kan vi förse översättningarna med ett bestyrkande och translatorsstämpel, vilket ger dig en garanti för att översättningarna blir rättsgiltiga både här och utomlands.


För att du alltid ska få högsta möjliga kvalitet använder vi oss uteslutande av statsauktoriserade translatorer.

Translatorsstämpeln är din garanti och bekräftelse, att översättningen är i överensstämmelse med källtexten

    • BE Communication © 2007-2019
    • Bjerggade 2
    • DK-6200 Aabenraa
    • Mob.: (+45) 26 74 53 00
    • CVR/UST: DK32426506